Υπηρεσίες Ασφαλείας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας. Προτεραιότητα από τη φάση της μελέτης, την εγκατάσταση και πλήρη παράδοση, μέχρι την υποστήριξη και συντήρηση των έργων είναι πάντα ο πελάτης και για το σκοπό αυτό διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς σε 24ωρη βάση.
  • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης
  • Συστήματα Πυρασφαλείας
  • Συστήματα Συναγερμού
  • Κέντρο Λήψης Σημάτων
Drone surveillance-amico