Εγκατάσταση Δικτύων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την υλοποίηση ενσυρμάτων και ασυρμάτων δικτύων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Καλύπτουμε μεγάλο εύρος πελάτων: ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς. Επιπλέον παρέχουμε αναβαθμίσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις δικτύων και φροντίζουμε για την ασφάλεια τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια server, rack και σταθμών εργασίας
  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (routers, modems, switches, access points)
  • Κατασκευή καλωδίων και πριζών
  • Εγκατάσταση καλωδίωσης και καναλιών
  • Έλεγχος δικτύου
Server-pana